Stap 2

Eigen plek

Binnen een ontwikkellocatie kunnen ver­schillende typen woningen worden gerealiseerd. De keuze voor een bepaald kavel hangt natuurlijk samen met de keuze voor een hoek- of tussenwoning, maar heeft ook te maken met de oriëntatie van de woning en daarmee de ligging van de tuin. De gekozen kavel is het uitgangspunt voor de volgende ontwerpstappen.


Verder naar stap 3 >